onsdag den 30. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Butikker blåstempler Aldis kontrolfælde

København er en god by for udstationerede
København rykker frem på liste over den livskvalitet, som byer tilbyder udstationerede medarbejdere.
Læs mere her

Butikker blåstempler Aldis kontrolfælde
Det er ifølge Dansk Erhverv lovligt og i overensstemmelse med en aftale, når Aldi tjekker, om ansatte stjæler.
Læs mere her

Gazellevirksomhed tæt på at snuble over egen succes

Bad Request

Flere års konstant vækst, sund økonomi og travlhed i forretningen lyder som drømmen for de fleste virksomheder. Men for softwareudviklingsvirksomheden, e-supplies, der i 2010 blev udråbt til en af Danmarks hurtigst voksende virksomheder, resulterede travlheden i en frustreret udviklingsdirektør og faldende produktivitet hos medarbejderne.

?Når du har travlt, slår du autopiloten til og gør det, du er vant til. Også selvom det ikke er optimalt for forretningen eller arbejdsmiljøet?. Det fortæller udviklingsdirektør og produktionsleder i e-supplies, Christian Grubak. Efter et års intensiv ledelsessparring har han slået autopiloten fra, sat klare mål for afdelingen og fået medarbejdermotivationen tilbage. Men det har ikke været uden kamp.

Mødte muren som selvlært leder
?Jeg har ingen formel lederuddannelse bag mig og ledede derfor mine medarbejdere, som jeg selv gerne ville ledes, eller troede, de gerne ville ledes?, fortæller Christian Grubak, der er leder for seks fastansatte og fire freelancere. Han var frustreret over, at medarbejderne ikke fulgte med i samme tempo, som han kastede ideerne op i luften. Samtidig kom der større og større tryk på produktionsapparatet, og han endte ofte med at udføre opgaverne selv. ?Jeg blev en ret diktatorisk leder, der blot udstak ordrer. For medarbejderne forstod alligevel ikke, hvor jeg ville hen. Troede jeg. Først da jeg fik tilknyttet en ledelseskonsulent, indså jeg, at ansvaret alene lå hos mig. Jeg kommunikerede ikke opgaverne godt nok ud til medarbejderne, ligesom jeg ikke havde udstukket klare mål for afdelingen?, forklarer han.

Fra udvikler til direktør
Efter at have haft ledelseskonsulent Anne Chabert som fast sparringspartner i et år er Christian Grubak i dag rykket væk fra tastaturet og ind i direktørstolen. ?Jeg er blevet klogere på mig selv som leder og mere opmærksom på, at mine medarbejdere ikke nødvendigvis trives i et ustruktureret og entreprenøragtigt miljø, som jeg selv gør. Det har været svært at skulle skabe struktur og faste rutiner, da det strider imod min persontype. Men gennem sparringsforløbet har jeg fået værktøjerne til det og, ikke mindst, erfaret, hvor vigtige de er for virksomhedens udvikling og fremtidige succes?, siger Christian Grubak og uddyber:

?Vi har eksempelvis indført online tidsregistrering, så vi præcis ved, hvor vi er og hvornår. På den måde kan jeg bedre planlægge og udvide forretningen, så vi hele tiden er på forkant med udviklingen. Tidsregistreringen har desuden resulteret i, at vi i dag registrerer 40 % flere af vores timer og med en højere faktureringsrate, da vi nu har de rå data. De ledelsesværktøjer, jeg har fået undervejs, bruger jeg hver dag til at bevare helikopterperspektivet og udføre min lederrolle som ikke er at sidde med fingrene i tastaturet, men at holde kursen og kommunikere retning og mål ud til medarbejderne, så de forstår og committer sig til opgaven?, forklarer Christian Grubak.

Større selvsikkerhed har åbnt nye døre
Fra blot at løbe stærkt har e-supplies fået retning på virksomheden og større selvtillid, hvilket smitter af på de projekter, de får ind. ?Som den mindste godkendte leverandør til en af landets største televirksomheder skaber det tit undren, når vi kun møder to mand op til møderne. De er vant til en del flere. Men fordi vi udviklingsmæssigt er kommet foran, er vi interessante som leverandør også selvom vi ikke fysisk fylder hele mødelokalet ud?, lyder det fra Christian Grubak.


Læs mere her

tags: direktør, Danmark, 2010, økonomi, uddannelse, helikopter, virksomhed, diktator, produktivitet, motivation, miljø, arbejdsmiljø, ledelsesværktøjer,

tirsdag den 29. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Dystre lønforudsigelser fra LO

Nu mister kvinderne jobbet
Pædagoger, sygeplejersker og sosu-hjælpere bliver nu ramt af arbejdsløshed i et sådant omfang, at kvindernes arbejdsløshedsprocent er ved at overhale mændenes.
Læs mere her

Kan tysk discplin redde danske job?
Vi skal spørge os selv, om vores frie og individ-prægede virksomhedskultur er den eneste vej frem, skriver Business-blogger Henrik Dietrichsen.
Læs mere her

Her sidder Kolind stadig for bordenden
Lars Kolind sidder stadig for en stribe bordender, selvom han forlader Grundfos-formandsposten til april.
Læs mere her

Analyse: Kolind graver sin egen grav
Grundfos-formanden Lars Kolind er færdig i toppen af dansk erhvervsliv, mener Business-blogger Jens Chr. Hansen.
Læs mere her

Erhvervsuddannede kvinder kommer i job
Kvinder med en erhvervsuddannelse får hurtigere et job end mændene.
Læs mere her

Dystre lønforudsigelser fra LO
Få uger før overenskomstforhandlingerne for industrien går i gang, varsler LO de laveste lønstigninger i 30 år.
Læs mere her

Dårlig mødeledelse koster virksomheder milliarder af kroner og de nye ideer!

Hvert år koster ineffektive og resultatløse møder de danske virksomheder millioner af kroner og nogle af de bedste ideer!

Alle kender det. Offentligt ansatte, privat ansatte og selvstændige. Luften i rummet er ved at være tømt for ilt, kaffen er efterhånden kold og danskvanden er blevet varm. Afstanden mellem mødedeltagere, der engagerer sig, bliver længere, og de spørgende blikke udveksles oftere. Diskussionen er løs, præges af nogle få, der taler, og fortsætter ud over den afsatte tid uden nævneværdigt udbytte.

Frustrationen over at sidde til sådan et møde, kender de fleste af os kun alt for godt. Heldigvis kan den slags møder undgås.

Det begynder med god forberedelse og planlægning. Et møde mellem mennesker er kommunikation, og for at den skal være god, skal den have de rigtige forudsætninger. Et ustruktureret mødeoplæg virker demotiverende på de fremmødte, og gør det vanskeligt for dem at se, hvad de skal bidrage med. Hvorimod en inkluderende mødeleder formår at få det bedste og mest relevante frem i alle deltagere.

Der er flere gængse fejl, som mødeledere bør undgå, fortæller Mathias Grüttner, retoriker og direktør i Rhetorica.

?Af de helt enkle kan nævnes, at det er vigtigt at have en god og realistisk dagsorden, og ikke mindst at alle deltagerne har den inden mødets start. På den måde har alle en reel mulighed for at forberede sig. Helt grundlæggende bør man altid begynde mødet til tiden, også selv om ikke alle er mødt op. Det signalerer, at mødet er seriøst ment.?

Mathias Grüttner uddyber:

?En god mødeleder sørger for, at der hele tiden bliver holdt en god tone i diskussionen og styrer begivenhederne, så det ikke ender i en usaglig eller personlig diskussion. Den gode mødeleder holder hovedet koldt og har hele tiden retten til at deltage i diskussionen, men samtidig pligten til at ?svæve over? mødet og se det hele fra helikopteren?.

Der er meget at vinde for den virksomhed, der tager mødeledelse op, og gør noget ved det ved at træne deres mødeledere.

?Et godt møde handler først og fremmest om at være forberedt og at finde den rigtige form til mødet alt efter indhold og målet med det. Og når form og formål er på plads, så handler det om, at mødelederen kan styre processen i den rigtige retning, så de rigtige ideer og processer kan føres igennem på effektiv vis?, opsummerer Mathias Grüttner, Rhetorica.

Det danske erhvervsliv kan vinde meget ved at effektivisere deres møder. Ikke blot ved at skære spildtid væk, men også ved at få de bedste ideer og tanker frem i medarbejderne. Altså den viden, der skal forme virksomheden.


Læs mere her

tags: direktør, retten, selvstændig, helikopter, virksomhed, kommunikation,

mandag den 28. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Produktionsingeniør udvikler komplet ledelsesværktøj til sygehus

Dårligt tegn hvis chefen dropper julen
På langt de fleste arbejdspladser bliver det da også holdt julefrokost og givet gaver igen i år.
Læs mere her

DA og LO: Danmark skal sælge uddannelser til EU
LO og DA vil have regeringen til som formand for EU at afsætte flere penge på EUs budget, så andre lande kan kopiere principperne fra de danske uddannelser, hvor de studerende veksler mellem skole og praktik.
Læs mere her

IDA kaster millioner i sin 2020-vision
IDA investerer 13,6 millioner kroner i nyt it-system, der skal gøre foreningen mere tilgængelig for medlemmerne. Samtidig spares der på blandt andet Ingeniøren for at få driften til at løbe rundt.
Læs mere her

Produktionsingeniør udvikler komplet ledelsesværktøj til sygehus
Der er ikke så stor forskel på at producere en kuglepen og tage et røntgenbillede af et brækket ben. I hvert fald ikke, når man ser på de processer, der ligger bag, siger ph.d. Andreas Traberg, som med et selvudviklet performance-værktøj har hjulpet røntgenafdelingen på Sygehus Sønderjylland med at nedbringe ventetiden fra 12 til 2 uger.
Læs mere her

Fortsat stor værdi af samarbejdet mellem virksomheder og universiteter

Universiteterne er værdifulde samarbejdspartnere for danske virksomheder, og hele 99 % af de virk-somheder, der har samarbejdet med et universitet, regner med at fortsætte samarbejdet fremover. For andet år i træk har Oxford Research for Danske Universiteter undersøgt, hvorledes universiteter-nes samarbejdsparter i erhvervslivet oplever forskningssamarbejdet med universiteterne.

Undersøgelsens hovedresultater:

? 97 % er meget eller delvis tilfredse med samarbejdet med universiteterne. Kun 3 % er meget eller delvis utilfredse med samarbejdsforløbet.
? 99 % finder det sandsynligt eller meget sandsynligt, at de vil samarbejde med et universitet igen.
? 92 % mener, at universiteterne i nogen eller i høj grad kan tilbyde ydelser, som andre ikke kan tilbyde.
? 83 % mener, at universiteterne i nogen eller i høj grad tilbyder ydelser af en højere kvalitet, end andre kan tilbyde.
? 89 % mener, at samarbejdet i nogen eller i høj grad medfører overførsel af viden og kompe-tencer.
? 86 % mener, at virksomheden i nogen eller i høj grad får skabt nye netværk og kontakter med videnspersoner.

Universiteterne udfylder en central funktion i den danske økonomi, da de bedriver relevant forsk-ning, som kan komme samfundet til gode. De danske universiteter har en lang tradition for samar-bejde med erhvervslivet, og den gensidige interesse er blevet større i de senere år.

I 2010 udgjorde private investeringer i universiteternes forskning 1,37 mia. kr. en stigning på 450 mio. kr. siden 2007. Forsknings- og Innovationsstyrelsen har dokumenteret, at virksomheder, der har samarbejdet med universiteter, oplever en markant højere værditilvækst end tilsvarende virksomhe-der, der ikke samarbejder med universiteterne. De danske universiteter indgik 2.020 forskningsafta-ler med private virksomheder i 2010.

Læs mere her

tags: 2010, økonomi, virksomhed, 2007, erhvervslivet, Forskning,

søndag den 27. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Manden bag dansk elbil: »Det er realiseringen af en drengedrøm«

Fra leder til medarbejder
Finanskrisen har kostet mange ledere jobbet. Nu har de en opgave i at se og anvende de tidligere lederes ressourcer og kompetencer på en ny måde. Alt andet er kompetencespild.
Læs mere her

Skal universiteter bevise deres værdi?
En ny runde af debatten om universiteternes værdiskabelse trækker fronten op mellem de klassiske humboldtske dyder og moderne krav om målbare resultater. Resultatet kan få stor betydning for universiteternes fremtidige position.
Læs mere her

Manden bag dansk elbil: »Det er realiseringen af en drengedrøm«
Mikkel Steen Pedersen er dødtræt af forventningerne om en lidelseshistorie, når han fortæller, at han bygger elbil i Danmark. Stifteren af elbilfirmaet Ecomove mener faktisk, at det er en fordel at bygge elbil i Danmark - for det giver nye perspektiver.
Læs mere her

Verdens groveste selvhjælpsbog?

Mennesker med behov for hjælp til at komme videre i livet, til at finde ny inspiration og til at bryde ud af uhensigtsmæssige rammer har brug for et velrettet og kærligt spark bagi. Der er ingen udover terapeuterne selv, der har gavn af lange følesessioner og medynk over en vanskelig opvækst, modgang og svære betingelser.

Det er udgangspunktet for den nye bog ?Virkeligheden er klog? fra Thomas Rosenstand, der tidligere har udgivet flere fagbøger om online markedsføring. I denne bog er det en helt anden side af Thomas Rosenstand, der kommer frem nemlig den grundlæggende livsfilosofi, der har bragt ham frem til at være en succesrig forretningsmand, coach og debattør.

Forord af Soulaima Gourani

Forordet til ?Virkeligheden er klog? er skrevet af forretningskvinden, forfatteren og foredragsholderen Soulaima Gourani, og hun skriver blandt andet:

?Visse bøger bør læses grundigt og gerne langsomt. Denne bog er sådan en slags bog. Du nyder den som et godt stykke chokolade, og den har fortjent at blive læst grundigt. Bogen er en blanding af en krimi og en moderne selvbiografi, hvor forfatteren tager dig med på en rejse. Når du har læst den, er du ikke længere er den samme person, som inden du læste den. Jeg har læst rigtige mange bøger, og denne udskiller sig ved at være ekstremt jordnær.?
Virkeligheden er klog

Gennem hele bogen er fundamentet en fuldstændigt jordbunden tilgang til emner som Jantelov, mindreværd, angst, bekymringer og andre emner, der har det til fælles, at de begrænser vores muligheder som mennesker. Modsat andre bøger i samme genre er der ingen plads til åndelighed eller semireligiøse betragtninger og selv ikke gamle og kendte ordsprog går ram forbi Rosenstands skarpe pen.

Med gentagne henvisninger til det ubestridelige i virkeligheden tilbagevises flere ellers ganske anerkendte betragtninger, og ofte med den underfundighed og humor, der er kendetegnet for Rosenstands skrivestil.
Kom nu videre menneske!

Der er ikke meget medhold at hente for den, der blot ønsker bekræftelse i, at det er synd for dem i bogen. Men tør øjnene og ret ryggen, for der er til gengæld et overflødighedshorn af konkrete tips og tricks til at få det liv, du gerne vil have. Og undervejs lærer du et og andet om at sælge, få ret og håndtere modgang. Det hele serveret i en yderst forfriskende stil, der er umådeligt svær at modsige.

Men sådan er det jo virkeligheden ER svær at argumentere mod.

Bogen kan købes som trykt bog i paperback samt som henholdsvis PDF og E-Pub bog (sidstnævnte er specielt til iPad og iPhone) på www.virkelighedenerklog.dk

Læs mere her

tags: biograf, markedsføring, chokolade, iPhone, forfatter, PDF, sprog, øl,

lørdag den 26. november 2011

Virksomhedens egen julesang

Kollektiv udformning af en julesang med virksomhedens værdier med efterfølgende sang og CD-indspilning

Radiokanalerne bugner af julesange i hele december. Vi kan ikke komme igennem en dag uden at høre John Lennons ?Happy Christmas, war is over? eller George Michaels ?Last Christmas?. Vi kender melodierne og kan synge med på hvert et ord.

Hvorfor ikke lade virksomheden eller afdelingen lave sin egen julesang til disse melodier. ?Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away? kan blive til ?Sidste jul gik Brugsen amok, og priserne gav vores kunder et chok? eller ?Sidste jul kom vi endelig i land, selv om krisen er hård blev vi ved alle mand?.

Pagsberg & Schultz Musik og Kommunikation har stor erfaring med at lave spændende forløb, hvor ovenstående kan realiseres. Som eksempel kan man indlede dagen med oplæg fra ledelsen, om hvordan året er gået, hvilke fremtidsvisioner virksomheden har eller lign. På baggrund af disse oplæg skal medarbejderne sammen med ledelsen udtrække og diskutere essensen af oplæggene. Derefter bliver virksomheden eller teamet delt i mindre grupper hvor de sammen forfatter tekster til vers og omkvæd til et på forhånd indspillet backtrack (musik uden sang) som f.eks. kan være ?Last Christmas?.

Når tekstskrivningsprocessen er på plads bliver sangen indstuderet af sangcoach med den nye tekst. Udvalgte fraser og linier synges af mindre grupper, af duoer eller af solister og omkvædet synges af alle, evt. flankeret af ledelsen improviserede solofraser. Det hele indspilles med professionelt optageudstyr og redigeres til en færdig CD. Hele forløbet kan gøres på ca. 4-5 timer.

Forløbet er en gevinst for virksomheden. Centrale værdier for virksomheden tages op til revision og igennem en innovativ, kreativ og samarbejdskrævende proces, får man skabt et produkt der kan fastholde visioner og værdier, og som giver medarbejderne et øget ejerskab for arbejdsprocesser og eventuelle arbejdsomlægninger.

Læs mere på; http://www.pagsberg-schultz.dk/CD_optagelse.html

Læs mere her

tags: julesang, december, virksomhed, John Lennon, kreativ, forfatter, øl,

fredag den 25. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Otte tegn på at du skal søge nyt job

Ledere løber med lønstigningen
Mens den almindelige lønmodtagerer blevet overhalet af prisstigninger, har direktører og mellemledere fordoblet lønstigningernei forhold til 2008. Fagbevægelsen advarer om, at en overenskomst uden lønstigninger bliver umulig at få stemt hjem.
Læs mere her

Otte tegn på at du skal søge nyt job
Er du landet i det forkerte job, er der stor sandsynlighed for, at du er ude ad døren igen inden for halvandet år. Se tegnene på, at du skal videre:
Læs mere her

Bogstart for småbørn og Lektier Online fortsætter

Satspuljeaftalen sikrer midler til et sprogstimulerende projekt for småbørnsfamilier og digital lektiehjælp til unge i udsatte boligområder.

Kulturminister Uffe Elbæk siger:
?Bogstart og Lektier Online er to originale eksempler på, hvordan biblioteket rækker ud mod befolkningen og tilbyder helt nye oplevelser og måder at lære på. Styrkelse af små børns sprog og stimuleringen af unges lyst til at lære er vigtige samfundsopgaver, og biblioteket viser sig her fra en offensiv og opsøgende vinkel. Det betyder rigtig meget for regeringen, at vi kan fortsætte denne indsats og give endnu flere småbørnsfamilier og skoleelever mulighed for at bruge tilbuddene.?

Bogstart
Siden 2009 har børnebibliotekarer i 15 kommuner besøgt småbørnsfamilier i udsatte boligområder og givet boggaver. Formålet har været at stimulere børns tidligere sprogtilegnelse og give dem et oplevelsesrigt møde med børnelitteraturen. Med den nye satspuljebevilling får Bogstart mulighed for at fortsætte i fire år.

Center for Børnesprog ved Syddansk Universitet har forsket i Bogstarts betydning for hjemmelæringsmiljøet. En interviewundersøgelse viser, at Bogstart er med til at ændre læsevanerne hos 58 procent af familierne.

Lektier Online
Projektet startede i 2009, og interessen er stærkt stigende. Hjemmesiden lektier-online.dk får lige nu 200 nye elevprofiler om ugen.

En af de store fordele ved, at lektiehjælpen foregår digitalt, er, at eleverne kan få hjælp hjemmefra, samtidig med at lektiehjælper og elev mødes anonymt og fordomsfrit. Målgruppen er skoleelever fra 6.-10. klasse.

Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en samlet satspuljeaftale som led i de centrale finanslovsforhandlinger.

Læs mere om Bogstart på Bibliotek og Medier hjemmeside

Læs mere om Lektier Online på Bibliotek og Mediers hjemmeside

Læs om projektet på Statsbibliotekets hjemmeside

Gå direkte til www.lektier-online.dk

Yderligere oplysninger

Kommunikationschef Michael Jannerup, Kulturministeriet,
tlf.: 24 69 64 21

Bogstart:

Børnebibliotekskonsulent Lisbet Vestergaard
Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 33 73 33 57

Lektier Online:

Specialekonsulent Ann Poulsen
Styrelsen for Bibliotek og Medier, tlf.: 33 73 33 53

Læs mere her

tags: interview, 2009, Kulturministeriet, regeringen, regering, Syddansk Universitet, sprog, miljø,

torsdag den 24. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om HR fylder for meget i firmaet

Se her om du skal hæve dit efterlønsbidrag
Regeringen vedtager om kort tid ændringerne i efterlønnen. Se her, om du skal blive i ordningen.
Læs mere her

Nokia Siemens skærer 17.000 stillinger bort
Op mod 17.000 stillinger i Nokia Siemens Networks skal væk inden 2013, oplyser selskabet i en meddelelse. Endnu uvist, om det får betydning for selskabets 190 medarbejdere i Danmark.
Læs mere her

Årets leder: Sådan bliver du en god leder
Lise Egholm, skoleleder på Rådmandsgades Skole, er netop blevet kåret som Årets Leder 2011. Hør hende her forklare, hvordan man bliver en god leder.
Læs mere her

Årets leder er kærlig og konsekvent
Ledernes hovedorganisation kårer i dag årets leder, der skiller sig ud fra leder-mængden, selv om hun styrer et budget på 43 millioner årligt.
Læs mere her

FTF-formand: HK er velkommen hos os
FTF-formand vil byde eventuelle nye HK-medlemmer velkommen. De to forbund har samme fokus, mener hun.
Læs mere her

Følg lederen tæt trods afstand
Har en leder, der sidder i udlandet, vanskeligt ved at overholde deadlines, bør chefen bringe sig selv tættere på den løbende opgaveløsning.
Læs mere her

HR fylder for meget i firmaet
Mens direktørerne er godt tilfredse med deres HR-afdelinger, finder kollegerne i de øvrige afdelinger HR-staben for stor i forhold til værdien af HR-afdelingens arbejde.
Læs mere her

Landsdækkende kampagne skal forebygge fravær

Børne- og undervisningsministeren opretter en udviklingspulje til forsøg med fastholdelse og bekæmpelse af fravær. Det sker som led i kampagnen ?Det er bedst, når alle er her?, der skal skabe opmærksomhed om fravær i undervisningen og sprede de gode eksempler.

Fravær har store konsekvenser. Elever kan få svært ved at følge med i undervisningen eller droppe ud, fordi de mangler et tilhørsforhold i klassen og ikke føler sig forpligtede over for uddannelsen.

Derfor er det vigtigt, at alle elever føler, at de hører til i et klassefællesskab.

Under mottoet ?Det er bedst, når alle er her? lancerer Ministeriet for Børn og Undervisning den 22. november 2011 en landsdækkende kampagne, der skal forebygge fravær i grundskolen og ungdomsuddannelserne og sprede de gode eksempler på, hvad der virker.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini supplerer kampagnen med en udviklingspulje.

"Fravær har store konsekvenser for eleverne. De får dårligere faglige resultater, og undervisningen forringes for alle de andre, hvis der ofte mangler elever. Vi ved, at meget fravær kan føre til frafald. Vi ved også, at initiativer som for eksempel vejledning og ekstra opmærksomhed hjælper. Mange folkeskoler og ungdomsuddannelser gør allerede en stor indsats for at forebygge og forhindre fravær. Men vi har brug for mere viden om, hvordan fravær bedst bekæmpes, og vi skal sprede de gode eksempler. Derfor har jeg taget initiativ til at oprette en udviklingspulje, så skolerne kan søge om midler til forsøg med fastholdelse og bekæmpelse af fravær," siger Christine Antorini.

Årsagerne til fravær er mange. Det kan skyldes miljøet i klassen, manglende opbakning fra hjemmet, faglige, sociale og personlige problemer.

Kampagnen kommer derfor hele vejen rundt og inddrager forældre, elever, lærere, skoleledere og rektorer, kommuner og andre relevante aktører.

Der er afsat 15 millioner kroner til selve kampagnen, som løber til februar 2012. Den indeholder dels en mediekampagne, dels lokale fraværsinitiativer på skolerne og lanceres i medierne og via kampagnens hjemmeside www.godtdukom.dk. Derudover er der foreløbig afsat syv millioner kroner til udviklingspuljen.

www.godtdukom.dk kan elever, forældre, lærere og alle andre få viden og inspiration om fravær, skrive debatoplæg og dele gode ideer til initiativer, der kan forebygge fravær.

Eleverne kan deltage i en kronikkonkurrence om fravær, deltage i en innovationscamp med unge fra hele Danmark og fordybe sig i artikler og videoer med unge, som har holdninger til og oplevelser med fravær.

Der bliver afholdt to konferencer om fravær i henholdsvis grundskolen og ungdomsuddannelserne, hvor lærere, skoleledere, rektorer og andre fagfolk får mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af uddannelserne.

Rammerne for udviklingspuljen og ansøgningsfrister bliver meldt ud af Ministeriet for Børn og Undervisning i januar 2012.

Læs mere her

tags: Danmark, 2011, uddannelse, 2012, folkeskole, undervisningsminister, rektor, konkurrence, innovation, miljø, undervisning, øl,

onsdag den 23. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Cupcake-boss beklager sviner af ansatte

International business-hæder til Aarhus
Den aarhusianske pendant til københavnske CBS, Aarhus School of Business and Social Scienses, høster stor anerkendelse fra topchefer i hele Europa.
Læs mere her

HKere vil forlade LO
Mens medlemmerne i stor stil flygter ud af LOs forbund, bliver LO-fagbevægelsen nu også angrebet indefra
Læs mere her

Gør chefen dig usikker?
UGENS DILEMMA: Præstationsangsten ulmer i dig, siden chefen er begyndt at være mere kritisk over for dig. Blotter du din usikkerhed for chefen, eller går du til en coach?
Læs mere her

HK vil lave kontrakt med vrissen kagemand
HK Handel har nu sendt en kontrakt til Agnes Cupcakes for at stoppe "udnyttelsen" af firmaets unge bagerpiger.
Læs mere her

Millioner til it skal gøre IDA til en virtuel fagforening
Medlemmerne skal kunne komme i kontakt med IDA når og hvor, de ønsker det og IDA have langt mere indflydelse end i dag, lyder meldingen fra IDAs repræsentantskab
Læs mere her

Cupcake-boss beklager sviner af ansatte
Direktør for Agnes Cupcakes beklager nu, at han til Politiken kaldte sine ansatte "wannabe reality-tv-stars".
Læs mere her

Skoler: Uddannelsesdag sætter fokus på inklusion

Over 800 lærere, pædagoger og skolepsykologer mødes for at udveksle erfaringer, viden og kontakter

"Børn med særlige behov i SFO/SFK", "Inklusion af to-sprogede elever i undervisningen" og "Digitale medier i skolen" er tre af de over 30 oplæg og foredrag på en uddannelsesdag i Rudersdal Kommune. Uddannelsesdagen finder sted fredag den 18. november 2011, og deltagerne er lærere, pædagoger, psykologer og talepædagoger fra kommunens 13 folkeskoler.

"Deltagerne kan dele viden og erfaringer og møde kolleger fra andre skoler. Det giver ny inspiration til undervisningen og styrker det faglige fællesskab", fortæller udviklingskonsulent Lotte Nielsen, der er tovholder på uddannelsesdagen.

Tre temaer præger dagens program - nemlig det professionelle miljø, undervisningsdifferentiering og inklusion. Det er første gang, at inklusion bliver et tema på uddannelsesdagen.

"Inklusion er et meget vigtigt tema i folkeskolen, og derfor er det oplagt at sætte fokus på det ved uddannelsesdagen, hvor medarbejdere fra skolerne er samlet. Dagen kan give indblik i hinandens arbejde, og det har mange fordele, når samarbejdet skal intensiveres fremover", siger Lotte Nielsen og fortsætter:

"Psykologer kan fx komme tættere på lærernes undervisning og pædagogernes arbejde i skolefritidsordningen, og omvendt kan det blive nemmere for lærere og pædagoger at kontakte psykologer, når de kender mere til hinandens kompetencer".

Faglig stolthed og videndeling
Uddannelsesdagen, der finder sted på Toftevangskolen og Idrætscentret i Birkerød, består af foredrag med inviterede fagfolk udefra og "kollega-til-kollega" oplæg. Bag oplæggene står medarbejdere på skolerne, der deler ud af gode ideer til undervisningen og faglige erfaringer.

Og der er oplæg om alt fra "Sæt trivsel på skemaet hver uge" og "Idrætsfaget i et nyt lys til" "Energi og LEGO" og "Internettet som læremiddel i matematik-undervisningen".

Det er tredje gang Rudersdal Kommune holder uddannelsesdag, og udviklingskonsulent Lotte Nielsen oplever stigende interesse for at byde ind med oplæg om aktuelle temaer:

"Det tyder på en stigende faglig stolthed på skolerne, og man tør godt stille sig frem og fortælle om sit arbejde. Det er meget positivt, når vi taler videndeling og udvikling af undervisningen", fastslår hun.

Et andet resultat af uddannelsesdagene er, at flere skoler i Rudersdal har afholdt deres egne interne uddannelsesdage, hvor medarbejdere har udvekslet erfaringer eller brugt kendskabet til kolleger på andre skoler til at danne nye netværk.

Uddannelsesdagen i Rudersdal Kommune finder sted hvert andet år. Den første fandt sted i 2007, hvor den udelukkende var for lærere. I 2009 deltog desuden SFO-pædagoger, og i år er medarbejdere fra PPR - pædagogisk psykologisk rådgivning - også med.

Uddannelsesdagen begynder kl. 14 og varer indtil kl. 18.15.

Klik på linket og hør interviews fra uddannelsesdagen i 2009, hvor temaet var undervisningsdifferentieringtags: SF, interview, 2009, 2011, uddannelse, 2007, folkeskole, sprog, miljø, psykologi, undervisning,

tirsdag den 22. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Ingeniørernes A-kasse: »Vi kan lynhurtigt stå i mangelsituation«

IDA: Vi mangler 13.500 ingeniører i 2020
Berlingske I 2020 vil Danmark mangle 13.500 ingeniører og 16.000 scient?er, viser en ny fremskrivning fra IDA
Læs mere her

Bageri truer unge ansatte med bøde på kvart million
Hold mund om dit arbejde, eller betal 250.000 kroner. Det er ifølge Politiken tirsdag den kontante besked fra arbejdsgiverne hos det populære bageri Agnes Cupcakes og Lauras Bakery i København til de omkring 30 ansatte, som for de flestes vedkommende er piger og unge kvinder.
Læs mere her

Ingeniørernes A-kasse: »Vi kan lynhurtigt stå i mangelsituation«
Formand for Ingeniørernes A-kasse glæder sig over faldende ledighed, men inden for visse fagretninger nærmer ledigheden sig et kritisk punkt.
Læs mere her

Handelsgymnasium Rønde etablerer ny håndbold-linje i samarbejde med TRIF Håndbold

Handelsgymnasium Rønde har allerede en fodbold-linje, der til sommer bliver suppleret med et helt nyt fodboldcollege Brazil Football College. Nu suppleres tilbuddene til områdets unge med seneste skud på stammen: en håndbold-linje i samarbejde med TRIF Håndbold.

Handelsgymnasium Rønde startede op med sin undervisning i midlertidige barakker ved Rønde Idrætscenter i sommeren 2010. I marts 2011 kunne eleverne flytte ind i helt nye bygninger ved centret, samtidig med at Rønde Idrætscenter blev renoveret. Rammerne er således i orden til gymnasiets seneste tiltag en håndblod-linje.

Håndbold-linjen etableres i samarbejde med TRIF Håndbold, der længe har ønsket at kunne tilbyde deres dygtige årgang 95, 96 og 97 mere træningstid. Med håndbold-linjen bliver dette ønsket nu opfyldt. Lars Følle, formand for TRIF Håndbold, siger: ?Vi er superglade for, at dette projekt kan lade sig gøre. Med gymnasiets håndbold-linje kan vi opgradere markant på træningsmængden og dermed tilbyde vores ambitiøse spillere i årgangene endnu bedre forhold. Og samtidig knytter vi endnu tættere bånd til handelsgymnasiet, som jo kommer til at fylde stadig mere såvel fysisk på idrætscentret som i byens unges bevidsthed?.

Træning 4-5 gange om ugen
Med håndbold-linjen lægges der op til, at man skal træne 4-5 gange om ugen to gange i skole-regi og 2-3 gange i TRIF-regi eller i eget lokalt klub-regi - om eftermiddagen. Det er således ikke et krav, om man er medlem i TRIF Håndbold for at kunne gå på håndbold-linjen. Netop samarbejdet mellem skolen og idrætsforeningen er imidlertid grundlaget for håndbold-linjen, og konstruktionen er i gymnasielærer og daglig leder for Handelsgymnasium Rønde, Carsten Gløvermose Nielsens øjne helt optimal: ?Vi samarbejder nu med en idrætsforening om at kunne tilbyde en helhedsløsning for unge, ambitiøse håndboldspillere, der gerne vil dygtiggøre sig i deres sport. Det er ingen hemmelighed, at mange unge mennesker dropper idrætten, når de starter i gymnasiet, da programmet med flere lektier er stramt. Ved at tilbyde dem en løsning, hvor skole og fritidsinteresse hænger sammen og foregår under samme tag, tror vi på, at vi kan imødekomme dette og styrke håndboldsporten i regionen.?

Rød tråd i træningen
Det sportslige ansvar for håndboldlinjen tillægges TRIF Håndbold, der har allieret sig med og ansat en af egnens unge, fremadstormende og ambitiøse trænere, 25-årige Max Ørum Christensen fra Hornslet. Max er pt. træner for Hornslet IF?s talentfulde pige 1. divisions-hold og tillige træner i kreds 4 på pigesiden. Han har gennemgået alle DHF?s modulkurser, således at han til foråret kan starte på elite-træner-kursus ligeledes i DHF-regi. Det er således en kompetent herre, der skal varetage træningen i såvel skoletiden som være træner-konsulent i TRIF-regi.

Max Ørum Christensen glæder sig til at den nye udfordring: ?Enhver træners drøm er at kunne træne så meget som muligt. Med ansættelsen på Handelsgymnasium Røndes håndbold-linje og i TRIF Håndbold får jeg mulighed for at udleve denne drøm og arbejde kontinuerligt og målrettet flere gange om ugen og med en samlet rød tråd med de samme spillere. Det bliver spændende at se, hvor langt vi på den måde i samarbejde kan drive ungdoms-håndbolden i regionen?.

På håndbold-linjen er der første år plads til ca. 20 spillere. Det er som sagt ikke et krav, at man til daglig spiller håndbold i TRIF Håndbold for at blive optaget. Det er ej heller et krav, om man er elitespiller håndboldlinjen er således for spillere, der har lysten og viljen til at blive en bedre håndboldspiller. I januar vil der blive arrangeret informationsmøder i klubberne om den nye håndboldlinje.

Mere information
www.handelsgymnasiumroende.dk eller www.facebook.com/handelsgymnasiumroende
Lars Følle, formand, TRIF Håndbold, tel: 20 66 32 51
Carsten Gløvermose Nielsen, Daglig leder, Handelsgymnasium Rønde, tel: 30 25 98 01
Max Ørum Christensen, håndboldtræner, tel: 26 12 52 92

Læs mere her

tags: 2010, 2011, håndbold, fodbold, 1. division, storm, gymnasiet, undervisning, ansættelse, øl,

mandag den 21. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Medlemskab af IDA bliver dyrere

IDA vil spare ti mio. kr. i samhandlen med Ingeniøren
IDAs repræsentantskab trækker knap halvdelen af sin betaling til Mediehuset Ingeniøren og indleder dialog med husets bestyrelse.
Læs mere her

Hver 10. kandidat er ingeniør eller scient
Business.dk Danmark er langt dårlige end for eksempel Tyskland eller Israel til at tiltrække unge til tekniske uddannelser. Det koster vækst på lang sigt, siger rektor.
Læs mere her

Danmark taber kapløb om tekniske hjerner
De seneste ti år er antallet af danske studerende, der vælger tekniske uddannelser, stagneret - imens stormer antallet af tekniske studerende frem i vækstlandene i Asien.
Læs mere her

Jagten på en medarbejder
Hvordan kommer man i kontakt med relevante kandidater til et givent ledigt job i sin organisation? Print eller ikke-print dækker ikke diskussionen; det er mere nuanceret end som så, og der findes ikke et endegyldigt entydigt svar på det spørgsmål.
Læs mere her

Historisk lønsejr til kvindelige ingeniører
For første gang nogensinde får nyuddannede kvindelige ingeniører mest i begyndelsesløn. De er dygtigere end mændene, lyder forklaringen fra ekspert.
Læs mere her

Medlemskab af IDA bliver dyrere
IDAs repræsentantskab har netop vedtaget, at studerende skal betale for deres medlemskab, samtidig blev der vedtaget en to procents kontingentstigning for alle IDA-medlemmer
Læs mere her

Lederkonferencen 2012

Det personlige lederskab samt viljen til kontinuerligt at holde sig opdateret på de væsentligste tendenser er afgørende, hvis man vedvarende skal lykkes i sin rolle som leder. I samarbejde med Markus Bjørn Kraft, CEO i Kraft & Partners og Klaus Lund, CEO i Klaus Lund & partnere, inviterer Probana dig til det nye års store lederkonference, som afholdes på Marriott Copenhagen Hotel d. 20. januar 2012.

Evnen til at kunne iscenesætte sig selv om leder er vigtigere end nogensinde, men hvordan gøres dette på autentisk og effektiv måde? Markus Bjørn Kraft giver svar herpå og bidrager endvidere med konkrete værktøjer, som styrker din evne til at brænde igennem overfor dine medarbejdere.

Selvom finanskrisen synes at være drevet over, befinder vi os på et marked præget af lavvækst. Hvordan skabes der vækst på et sådant marked? Klaus Lund kommer med en masse inspiration hertil samt konkrete metoder, som kan anvendes direkte i din hverdag.

Som deltager får du også adgang til et spændende onlinemodul som omkring ledelse herunder forandringsledelse, værdiskabende ledelse, hverdagspsykologi, ledelseskommunikation m.m.

Konferencen giver endvidere unikke muligheder for networking, sparring og dialog med ligesindede. Riv derfor en dag ud af kalenderen og få masser af inspiration og værktøjer til det nye år.

Konferencen vil gennemgå følgende 4 områder i dybden:

Personlig gennemslagskraft

Evnen til at lede og motivere medarbejdere på forskellige niveauer er essentielt. Oplægget sætter fokus på din evne til at brænde igennem og din forståelse for andre. Der gives konkrete eksempler på evnen til at iscenesætte dig selv samt styrke beslutningskraften. Fokus vil bl.a. være på:

? Effektiv ledelsesretorik
? Ledelse af mennesker
? Involvering og delegering
? Personlig branding

Lederen som forandringskraft

Når virksomheder gennemgår forandringer, er det essentielt, at lederen formår at gå forrest og vise medarbejderne, hvilken vej de sammen skal gå. Gennemslagskraft, autoritet og magt er vigtige facetter ved lederens fremtoning, men forståelse for medarbejdernes frustrationer og de medfølgende psykologiske aspekter har ligeledes betydning for et positivt udfald for forandringen. Fokus vil bl.a. være på:

? Lederen som inspirator
? Ledelse under forandringer
? Rammer og værdier
? Stabiliserende forandringsledelse
? Medarbejderkontrol vs. påvirkning

Vækst gennem kundeorientering: "The big picture" anno 2012

Oplægget vil bl.a. give svar på, hvordan øget kundeorientering kan bidrage til toplinjen i et lavvækstmarked. Det bliver et must at komme tættere på sine kunder og samtidig sker der det, at kundernes behov er under radikale forandringer, og de fleste markeder bliver mere gennemskuelige. Vi kalder det øget kundemagt. Fokus vil bl.a. være på:

? Hvorfor øget kundeorientering netop nu?
? Nye filosofier og værktøjer til øget kundeorientering
? Vækst gennem øget kundeorientering
? Online vs Offline-kundeoplevelse
? Aktuelle eksempler fra førende virksomheder

Øget kundeorientering i praksis

Oplægget vil give et konkret indblik i en række af de væsentligste værktøjer, der typisk anvendes. Der vil især være fokus på værktøjer, som har fokus på markedssituationen med lavvækst. Der er ligeledes fokus på medarbejdernes ansvar for at sikre øget kundeorientering, og hvordan man mobiliserer dem til det i praksis. Fokus vil bl.a. være på:

? Værktøjer og fokusområder ved øget kundeorientering
? Touch Point Management og Customer Journey Mapping
? Customer Experience Management
? Værktøjer til måling og varsling af kundetilfredsheden
? Mobiliseringsledelse - sense of urgency
? Kundeorientering kommer indefra - hvad gør man ved kulturen?

Du kan læse mere om konferencen på http://www.probana.com/invitation.leder.htm, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.

Læs mere her

tags: finanskrisen, 2012, virksomhed, Probana, Management, psykologi, kommunikation, øl,

søndag den 20. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Jobs der skader parforholdet

TV: Forbigået igen? Sådan sikrer du dig et chefjob
Kend et par få tricks og få det job, du gerne vil have. Vi guider dig her.
Læs mere her

Jobs der skader parforholdet
Blå blink og uniformer er gift for parforholdet.
Læs mere her

HG-elever strutter af selvtillid efter ophold på guideskole

Over hele Danmark får HG-elever tilbud om at sløjfe en måneds normal undervisning mod at tage en uddannelse som guide i Spanien. Den måned er givet godt ud, mener uddannelseschef på erhvervsuddannelserne (EUD), for i den måned gennemgår eleverne en personlig udvikling, som smitter af på forholdet til klassekammeraterne og ikke mindst på karakterer og jobsøgning.

96 HG-elever er netop vendt hjem til Danmark efter en måneds ophold på Service & Co.?s guideskole ved Costa Brava kysten, 80 km fra Barcelona. Men selvom de har boet på hotel, har der på ingen måde været tale om en badeferie.

Tværtimod har eleverne fra tidlig morgen til sen aften været travlt beskæftiget med at uddanne sig som turistguider, og de ved nu alt om, hvordan der bookes hotel- og fly til grupper af turister, ligesom de har lært at håndtere gæster (også de besværlige) og memorere specialviden, så de kan holde inspirerende oplæg om lokalområdet.

Kort sagt, eleverne er nu uddannet i at tage professionelt ansvar for danskernes kommende ferier. Og det ansvar modner dem, fortæller Ulla Sørensen, uddannelseschef på erhvervsuddannelserne, Roskilde Handelsskole. Skolen, der har sendt elever til Spanien i 10 år, er en ud af 20 danske handelsskoler, der har etableret et samarbejde med Skandinaviens største guideskole Service & Co. om at lade elever kombinere HG og guideuddannelsen.

?Når eleverne kommer tilbage til skolen, er de vildt begejstrede. De har fået brudt en masse grænser, og det har givet dem mere gåpåmod. At fremlægge foran klassen hylder dem ikke længere ud af den, for de har lært at holde oplæg uden at læse højt fra papiret. Og så har de lært memoteknik, så de kan huske bedre som guide, og den teknik kan de også bruge til eksamen. Det kan ikke undgås andet, end at det også smitter af på karaktererne og på deres fremtidige jobsøgning. Selvom vi tilbyder eleverne mange ting her på stedet, kan vi ikke give dem det koncentrerede undervisningsforløb, som guideskolen tilbyder,? siger Ulla Sørensen.

Hun uddyber, at noget af det bedste, hun ser, er elevernes ændring i omgangen til andre mennesker.

?Når de kommer hjem, er de blevet bevidste om deres egen attitude, og de undgår at støde folk. De er åbne over for de andre i klassen på en ny måde, for de har fået accept for, at vi er forskellige mennesker. Og så betyder det fantastisk meget, at eleverne har fået masser af venner over hele landet, som de kan besøge. Vi anbefaler i høj grad vores elever at tage af sted. Men vi har selvfølgelig også andre tilbud til de elever, der ikke er interesserede i at være væk fra Danmark i fire uger.?

Direktør for Skandinaviens største guideskole Service & Co., Chris Karlsen, fortæller, at HG-elevernes selvtillid stiger i takt med, at der bliver stillet krav til dem.

?Her på skolen sætter vi krav, som lærerne ikke kan tillade sig at sætte i det almindelige skolesystem. Vi tillader eksempelvis ikke, at eleverne kommer for sent til undervisningen, for som guide skal de lære, at kommer de bare 5 minutter for sent til lufthavnen, så er flyet fløjet, og så står de der med en flok gæster, som ikke kan komme på ferie. På den måde bliver eleverne minded til erhvervslivet, ikke kun inden for rejsebranchen. Vi stiller dem over for daglige udfordringer, og de møder over 20 forskellige og inspirerende gæstelærere, samt foredragsholdere som Lotte Heise, Farshad Kholgi (skuespiller og debattør) og Tobias Karlsson (kendt fra Vild med dans). På den måde er hverdagen her på skolen med til at flytte dem oppe i hovedet, og de finder ud af, at de kan meget mere, end de regner med.?

Service & Co. besøger efter aftale landets handelsskoler fra november i år til marts næste år.

Hvis du vil have uddybet denne pressemeddelelse eller sættes i forbindelse med elever fra dit lokalområde, kan du kontakte:
Chris karlsen
Direktør for Service & Co.
Tlf. 60 13 23 71
chris@service-co.dk


Besøg os på www.service-co.dk og følg os på Facebook, www.facebook.com/service-co og Twitter, www.twitter.com/service_co

Fakta
? HG-eleverne opnår jobgaranti, når de til sommer har bestået alle deres eksamener på HG. Derefter kan de få job i hele rejsebranchen. Blandt aftagerne er blandt andre Bravo Tours, Folkeferie.dk og Star Tour.
? På efterårets guideskole i Spanein deltog 96 HG-elever fra følgende byer: Viborg, Grenå, Lemvig, Svendborg, Herning, Skive, Silkeborg, Roskilde, Åbenrå, Kolding, Fredericia, Horsens, Hillerød, Aalborg Langagervej, Aalborg Strandvejen, Frederikssund, Hobro, Randers, Lyngby og Frederikshavn.
? Eleverne betaler selv mellem 11.000 og 14.700 kroner for 4 uger på guideskolen, alt efter hvor meget handelsskolerne giver i tilskud. Når de er færdige med handelsskolen til sommer, kan de søge job på lige vilkår med andre guider i danske rejseselskaber.
? Næste års guideskole for HG-elever starter den 8. oktober 2012.
? Service & Co. er startet i 1998. Årligt uddannes 500 guider fra skolen i Lloret de Mar.

Læs mere her

tags: Horsens, Danmark, Spanien, Facebook, Lyngby, uddannelse, skuespiller, EU, Randers, Kolding, Viborg, Barcelona, Aalborg, Herning, Roskilde, 2012, Silkeborg, 1998, erhvervslivet, Lemvig, Hillerød, Svendborg, Vild med dans, Fredericia, Skive, Frederikshavn, uddannelseschef, Skandinavien, erhvervsuddannelser, undervisning, pressemeddelelse, Strandvejen, øl,

lørdag den 19. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Forskere advarer mod mikrobølgepopcorn

Professor advarer: Lønforhøjelse ødelægger konkurrenceevnen
En gennemsnitlig lønforhøjelse blandt ingeniører på 2,9 procent risikerer at ødelægge konkurrenceevnen, advarer økonomiprofessor. IDA er uenig.
Læs mere her

Beviserne mod fluorstoffer tårner sig op
Fluorstoffer i vores organismer handler om livsstil og udsættelse for stofferne.
Læs mere her

Lillebitte reallønsfremgang til privatansatte ingeniører
Ingeniører i private virksomheder kan med en lønstigning på 2,9 procent i gennemsnit akkurat bevare uændret købekraft. Til gengæld vil inflationen udhule de offentlige ingeniørers realløn.
Læs mere her

Forskere advarer mod mikrobølgepopcorn
Der er størst risiko for at få for mange fluorstoffer i kroppen ved at tilberede popcorn i mikroovnen. Forskere opfordrer til forbud mod at benytte stofferne til fødevareemballage.
Læs mere her

Styrk din karriere med en efteruddannelse

Efteruddannelse der betaler sig

Kompetence og højt kvalificerede medarbejdere ses i dag som nøglen til organisationers innovation og konkurrenceevne. Der er derfor i dag et stort fokus på medarbejdernes efteruddannelse og kompetenceudvikling.

En motivationsfaktor for medarbejderne

Kompetenceudvikling ses i dag som afgørende for den enkelte medarbejder, ikke mindst når medarbejderne søger efter nyt arbejde men også i medarbejdernes daglige virke. At medarbejderne kan udvikle kompetencer og kvalifikationer løbende sikrer ikke mindst den enkeltes medarbejders mulighed for at komme videre på arbejdsmarkedet til udviklende arbejdsopgaver og muligvis en højere løn, men det kan også være med til at sikre den daglige motivation og dermed medarbejderens præstationer på arbejdet.

MUS - startskuddet

Det er ofte ved medarbejderudviklingssamtalerne at emnet omkring efteruddannelse kommer på tale. MUS-samtalerne ses som et centralt værktøj til at få medarbejdernes ønsker til nye arbejdsfunktioner, kompetencer eller efteruddannelse bragt på banen og gjort til virkelighed.

Det er derfor vigtigt både som arbejdsgiver og medarbejder at forberede sig til denne samtale. Medarbejderen skal inden samtalen definere sine behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse. Derudover vil det gavne samtalen, hvis medarbejderen har undersøgt, hvilke muligheder der er inden for disse behov og hvor meget tid der skal afsættes til at tage ekstra kurser.

Arbejdsgiveren skal inden samtalen også have undersøgt hvilke muligheder der i virksomheden er for at få bevilget tid og dækning af eventuelle kursusafgifter.

Med udgangspunkt i virksomhedens målsætninger

Det er ofte en god ide at tage udgangspunkt i virksomhedens overordnede handlingsplaner, målsætninger og eventuelle uddannelsespolitikker. Opbakningen til efteruddannelse og ledelsens indstilling til at afsætte penge og tid til medarbejderens efteruddannelse afhænger ofte af, om det vil forbedre medarbejderens indsats i forhold til de aktiviteter som er vigtige for virksomhedens konkurrenceevne.

Efteruddannelse med fokus på ledelse, psykologi og kommunikation

Probana / Aktiv Kurser udbyder kurser i samarbejde med landets førende fagfolk, eksperter og anerkendte undervisere fra videregående uddannelser og erhvervslivet. Der behandles blandt andet områder inden for forandringsledelse, konfliktløsning, kommunikation, projektledelse, værdibaseret ledelse, LEAN og meget mere.

Læs mere her

tags: politi, uddannelse, virksomhed, penge, erhvervslivet, motivation, videregående uddannelse, konkurrence, innovation, kompetenceudvikling, efteruddannelse, Probana, medarbejderudvikling, psykologi, kommunikation, organisation, arbejdsgiver, arbejdsmarked,

fredag den 18. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om 12.000 Grundfos-ansatte får ny it-direktør

Fagforbund kræver ny mobbelov
Det er for nemt for arbejdsgiverne at slippe uden om ansvaret. Og for svært at få alvorlige mobbesager afgjort til lønmodtagernes fordel ved domstolene.
Læs mere her

Chefer scorer selv lønstigningen
Alt imens der bliver prædiket løntilbageholdenhed og økonomisk smalhals, stiger chefernes løn mere end de ansattes
Læs mere her

Uligheden blandt ingeniører stiger - chefen scorer lønstigningen
Mens cheferne kan glæde sig over en lønstigning på 4,1 procent, må projektlederne nøjes med 2,1 procent mere på lønkontoen i år, viser IDAs lønstatistik. »En rød klud i ansigtet på den almindelige ingeniør,« siger Lars Bengaard, tillidsmand hos TDC Mobil.
Læs mere her

Langt til projektstyring på smartphonen
Pc?en er stadig den bedste platform til projektstyring, så længe skærmene på smartphones og tablets ikke er kommet i voksealderen endnu, mener medierådgiver.
Læs mere her

12.000 Grundfos-ansatte får ny it-direktør
Version2 Den nuværende it-direktør hos Grundfos, Karsten Steen Sørensen, ønsker et mindre krævende job i Kina og bliver til nytår afløst af Jens Hartmann.
Læs mere her

KL ønsker en mere international folkeskole

Der er brug for højtuddannet udenlandsk arbejdskraft, men gode internationale skoler er en mangelvare i Danmark. Derfor vil KL presse på for, at det bliver muligt for kommunerne at oprette internationale klasser i folkeskolerne.

Udmeldingen fra KL kommer i kølvandet på en ny rapport fra CBS, der omtales i Berlingske i dag. Rapporten påviser, at højtuddannede indvandrere er en økonomisk fordel og er med til at skabe vækst i landet

»Det er vigtigt for dansk erhvervsliv og det danske samfund, at vi er i stand til at tiltrække dygtige udenlandske ansatte, og her bør den offentlige sektor spille en aktiv rolle. I kommunerne skal vi ikke konkurrere med de private skoler, men en mere international folkeskole kan være et attraktivt tilbud for en række udenlandske elever og forældre,« siger Erik Nielsen, formand for KL?s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

Mangel på internationale skolepladser er en alvorlig barriere for at tiltrække udlændinge til dansk erhvervsliv. KL?s nyhedsbrev Momentum skrev i foråret, at alene i København skønnes det, at der mangler cirka 2.000 pladser på de internationale skoler.

?Danmark vil blive fravalgt som et attraktivt arbejdsland, hvis vi ikke formår at skabe tilstrækkeligt med internationale skolepladser. Folkeskolen kan være med til at klare noget af den opgave?, siger Erik Nielsen

I dag er det kun private skoler, som i grundskolen må undervise i alle fag på et andet sprog end dansk, mens folkeskolerne i folkeskoleloven er bundet til at undervise på dansk i de fleste fag. Det ønsker KL at ændre på, så folkeskolerne kan være med til at afhjælpe manglen på pladser på de private internationale skoler.

Læs mere her

tags: København, Danmark, økonomi, indvandrere, folkeskole, arbejdskraft, sprog, offentlige sektor, øl,

torsdag den 17. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Specialister skal dyrkes som talenter

Visionære iværksættere søges
Berlingske Business, INSEAD og Ingeniørforeningen har stiftet en ny pris for ambitiøse iværksættere. Konkurrencen, der går under navnet INSEAD New Business-Prisen, begynder i dag. Prisen uddeles første gang til marts
Læs mere her

Slut med skrankepave-image i IAK
IAK er kåret som den 12. bedste arbejdsplads herhjemme, og det skal bruges til at skabe et nyt billede af, hvad en a-kasse er.
Læs mere her

Kun hver 14. psykiske skade anerkendes
Af de 3.089 danskere, der i fjor indberettede en psykisk arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen, fik kun de 246 deres skade anerkendt som en arbejdsskade, hvilket svarer til 14 procent.
Læs mere her

Chefen sender mange til psykolog
Næsten hver anden leder på de danske virksomheder har valgt at henvise en medarbejder til en psykolog.
Læs mere her

Lederrollen lokker ikke
At gøre karriere er ikke synomym med at blive leder, mener chefanalytiker i Danske Bank Hanne Schultz. Et talentplejeprogram for specialister sikrer, at hun oplever at avancere uden skulle tage lederansvar.
Læs mere her

Specialister skal dyrkes som talenter
Virksomheder er for dårlige til at anerkende deres specialister som talenter, og risikerer at miste dem til konkurrenterne. Heldigvis fokuserer stadigt flere på talentprogrammer for de værdifulde specialister.
Læs mere her

Q8 hjælper ledige i arbejde

Fra denne uge giver et nyt pilotprojekt mulighed for, at ledige i Storkøbenhavn kan få både uddannelse og karriere i Q8s butikker. Bliver projektet, der gennemføres sammen med Jobformidling København, en succes, er Q8 parat til at lancere tilsvarende jobprøvnings-forløb i andre byer landet over.

Med en stigende ledighed og stort frafald på ungdomsuddannelserne, forsøger Q8 nu at omskole og uddanne ledige.

I mandags indledte Q8 et pilotprojekt i samarbejde med Jobformidling København, hvor ledige tilbydes et to-måneders jobprøvnings-forløb med både teori og praksis. For de ledige åbner det nye projekt mulighed for både uddannelse og videre karriere i Q8.

I første omgang får 30-35 arbejdsledige fra Storkøbenhavn chancen for at komme med i jobprøvnings-projektet hos Q8. Ti af dem bliver udvalgt, og de kan straks gå i gang med den teoretiske del af forløbet. Efter fire uger vil de fortsætte i praktik på en Q8 servicestation i Storkøbenhavn.

?Samarbejdet med Jobformidlingen giver os en enestående lejlighed til at vise de ledige, at der er andre og nye muligheder. En ansættelse i Q8 giver nemlig også mulighed for efteruddannelse og kan i sidste ende føre til en helt ny karriere,? fortæller HR-chef Berit Jebjerg fra Q8.

?Bliver forløbet en succes - og er både den ledige og Q8 motiverede for et videre samarbejde så fortsættes uddannelsen med henblik på fastansættelse,? fortsætter Berit Jebjerg.

Første olieselskab med jobprojekt
Q8 er det første selskab i Storkøbenhavn, som nu har udviklet et organiseret jobprøvnings-forløb for arbejdsledige. Q8 har tidligere hjulpet arbejdsløse i gang på lokalt plan, men ikke på samme systematiske måde som her eller med en egentlig teoretisk opstart.

Jobformidling København har udvalgt 30-35 kandidater, som i de kommende uger vil deltage i et introduktionsmøde med repræsentanter for Q8s HR-afdeling og ledergruppen på Q8s servicestationer. De, der efter informationsmødet har lyst til at arbejde hos Q8, går videre til en screening-proces.

10 kandidater vil blive udvalgt. De vil straks herefter gå i gang med den teoretiske uddannelse, der foregår i samarbejde med eksterne konsulenter, som har fokus på salg og service, og med kurser på Q8s avancerede e-læringssystem Q8 Universitetet.

Eleverne vil undervejs gennemgå en række kurser, bl.a. i sikkerhed og miljøbestemmelser på stationerne samt håndtering af krisesituationer som f.eks. røveri og tyveri, som desværre ikke er usædvanlige på danske tankstationer.

Kan blive landsdækkende
?Vi har investeret mange ressourcer og et større beløb i projektet. Derfor håber vi naturligvis, at det bliver en succes for både de arbejdsledige og for os. Vi håber, at alle kan fortsætte i Q8, og at vi kan udvide projektet. Men det er en læringsfase for alle parter. Vi vil være tilfredse, hvis 50 pct. gennemfører forløbet og har lyst til at blive fastansat hos Q8,? forklarer Berit Jebjerg.

Q8s HR-chef vil ikke udelukke, at Q8 vil gennemføre lignende jobprøvnings-forløb andre steder i Danmark, hvis det storkøbenhavnske pilotprojekt bliver en succes. Afhængigt af de lokale jobformidlinger vil det sandsynligvis blive i Århus og Aalborg, hvor Q8 har mange servicestationer.

Læs mere her

tags: København, Danmark, Århus, uddannelse, Aalborg, arbejdsløs, Q8, jobformidling, miljø, efteruddannelse, pilotprojekt, ansættelse,

onsdag den 16. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om København tiltrækker udenlandske job

Svært at lede på tværs af grænser?
UGENS DILEMMA: Hvad laver de mon i firmaets afdeling i Indien, siden din indiske teamleder ikke overholder sine deadlines? Og hvordan undgår du, at flere opgaver ikke kommer i mål til tiden?
Læs mere her

Unge danskere iler mod gule fagforeninger
Stadig flere melder sig ind i en gul fagforening. Især de unge er begejstrede for det billigere alternativ.
Læs mere her

København tiltrækker udenlandske job
Organisationen Copenhagen Capacity har allerede tiltrukket flere udenlandske job end hele sidste år.
Læs mere her

Folkeskoleelever i drabelige og spændende dyster om fødevaresikkerhed

Stemningen var intens, nerverne var på højkant og humøret var i top, da 450 skoleelever på 47 hold konkurrerede til First LEGO League i Horsens

Lørdag den 12. november blev der afholdt First LEGO League på VIA University College i Horsens. Her dystede 450 skoleelever, fra 13 forskellige skoler mod hinanden i tre kategorier; forskning, teknologi og profilering. Årets emne var aktuelle samfundsproblema-tikker inden for fødevaresikkerhed og eleverne har bl.a. arbejdet med kvalitet i håndtering af fødevarer og hvordan der udvikles bedre fødevarer.

First LEGO League arrangeres i et tæt samarbejde mellem Horsens Kommune, VIA University College og med hjælp fra gymnasieelever fra byens tre gymnasier, HTX, Horsens Gymnasium og Horsens Statsskole, der har fungeret som mentorer for folkeskoleeleverne.

Lars Bech Sørensen, hoveddommer og lektor på ICT Engineering-uddannelsen på VIA University College
?First LEGO League giver skoleeleverne mulighed for at arbejde med teknologi og forskning på en sjov og udfordrende måde. Og vi er netop interesseret i at skabe en brobygning mellem VIA University College, gymnasierne og skolerne for at styrke interessen for de naturfaglige emner.?

Flemming Langwitz Smith, leder af Pædagogisk UdviklingsCenter
?FLL signalerer fællesskab, både fagligt og socialt, og det giver os anledning til at samarbejde om den vigtige opgave at udvikle og uddanne til samfundet Horsens. Vi ønsker at løfte i flok, på tværs af uddannelse og på tværs af det offentlige og det private. Det vil vi gerne kendes ved.?

Vinderne af First LEGO League 2011 - First LEGO League Champions - blev hold KISS fra Kirstine Seligmanns Skole i Vejle, der foruden æren også har fået billet til den Skandinaviske Finale i Norge den 3. december 2011.

Arial Ibrahimi, 9 klasse, Kirstine Seligmans Skole medlem af hold KISS
?Vi undersøgte, hvor meget kviksølv, der er i sushi. Og vi fandt ud af, at i 15 ud af 20 restauranter, er der for meget kviksølv i det fisk, de bruger til sushien. Problemet er, at tun er en rovfisk, og at de spiser andre fisk, der i forvejen har kviksølv i sig. Men hvis mennesker spiser fisk med kviksølv, kommer det aldrig ud af kroppen igen. I værste fald kan man blive steril.?

Få mere at vide hos Michelle Bryde Nielsen, FLL-projektkoordinator, Horsens Kommune på tlf. 76 29 15 51 eller Lars Bech Sørensen, hoveddommer og lektor på ICT Engineering-uddannelsen VIA University College, 87 55 42 16.


Læs mere her

tags: restaurant, Horsens, 2011, Norge, Vejle, uddannelse, december, teknologi, Gymnasium, folkeskole, ISS, mentor, øl,

tirsdag den 15. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Beskæftigelsen holder skansen

Arbejdsgiver frikendt for ulovlig arbejdskraft
En nordjysk murermester fra Bjergby fik mandag Landsrettens ord for, at han ikke skal betale en bøde for overtrædelse af udlændingeloven.
Læs mere her

Beskæftigelsen holder skansen
Den private beskæftigelse holdt hånden under arbejdsmarkedet i tredje kvartal, og samlet set ser det ud til, at det danske arbejdsmarked har holdt skindet på næsen under krisen.
Læs mere her

HR frem mod 2015

På et marked præget af lavvækst er der ikke langt fra tanke til handling, når topledelsen overvejer, hvorvidt nedskæringer kan være den midlertidige løsning på virksomhedens problemer. Dette er dog i høj grad en fejlagtig antagelse, da det ofte er efteruddannelse og kompetente medarbejdere, som kan være årsagen til at udskille sig positivt fra konkurrenterne, og som dermed er løsningen på problemet på længere sigt.

HR spiller i høj grad en rolle i dette, da det ofte er i denne funktion, at uddannelsesbudgetterne er allokeret. HR bør således kende til markedets fremtidige tendenser og behov og ligeledes hvilken rolle, HR bør spille heri.

Probana afholder d. 8. december 2011 en konference på hotel Marriott i København, som netop sætter fokus på HR?s fremtidige trends og udfordringer. Rikke Nielsen, chefredaktør for LeadingCapacity A/S, som er kendt for sin kommende Ph.d. om fremtidens globale HR funktion og arbejde, og Vibeke Didriksen, HR Manager i Sophion Bioscience og ekstern lektor fra CBS, vil stå for undervisningen på dagen. Derudover får du også adgang til et spændende onlinemodul med den nyeste teori inden for blandt andet Strategisk HRM, Human Resource Development, Global HR m.m.

Programmet på konferencedagen vil være som følger:

Kl. 8.30: Morgenmad og networking
Kl. 9.00: Velkomst og indledning
Kl. 9.15: HR i modgangstider

Selvom den værste del af finanskrisen er drevet over, har de fleste virksomheder stadig stort fokus på ressourceoptimering og omkostningsminimering. Dette giver også særlige udfordringer for HR, og der vil derfor bl.a. være fokus på:
? HR og forretningen
? Unikke kompetencer
? HR under pres
? Rollen som forandringsagent

Kl. 10.30: Pause
Kl. 10.45: HR anno 2011

HR har udviklet sig meget indenfor det seneste stykke tid, og konferencen vil derfor starte ud med en temperaturmåling på HR anno 2011. Indlægget vil således kickstarte dagen og sætte fokus på flere af dagens temaer, men også komme ind på:
? De gode nyheder
? De dårlige nyheder
? Kommunikationsudfordringer
? Bidraget til bundlinjen

Kl. 12.00: Frokostbuffet & kaffe
Kl. 13.00: Forretningsorienteret HRM

Dette oplæg vil tage tråden op fra seneste oplæg, men vil komme endnu mere i dybden med, hvorledes HR kan agere forretningsorienteret på den internationale arena. Der vil således være eksplicitte eksempler herpå og fokus vil bl.a. være på:
? Forretningsdrevet HRM og værdibaseret ledelse
? HRD på bundlinjen
? Innovativ HRM-praksis
? Globale udfordringer
? Cases

Kl. 14.15: HR frem mod 2015

Som beskrevet indledningsvis er HR et meget dynamisk område, hvorfor det er en kæmpe fordel at have indsigt i fremtidstendenserne. Dette oplæg vil sætte fokus på de største udfordringer, som HR står overfor de kommende år - samt ikke mindst forslag til, hvordan disse takles bedst:
? De væsentligste udfordringer
? Den fortsatte legitimitet
? De mange "søsterområder"
? Demografi
? Fastholdelse af arbejdsstyrken

Kl. 15.30: Afslutning

Du kan læse mere om konferencen på http://www.probana.com/invitation.hrfremmod2015.htm, hvor du også har mulighed for at tilmelde dig.

Læs mere her

tags: København, finanskrisen, 2011, uddannelse, december, virksomhed, chefredaktør, efteruddannelse, Probana, undervisning, øl,

mandag den 14. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Ansatte i kø med klager om mobning

Jagt på underbetalte arbejdere
Regeringen og Enhedslisten har afsat 65 millioner kroner til at afsløre underbetalte udenlandske arbejdere.
Læs mere her

Cowi-chef hyldede projektteam som feltmarskaller
Det kræver en ekstraordinær ledelsesindsats at skabe holdånd, når projektteamet sidder eksternt hos bygherrer. I den situation kan B.S. Ingemann og en kommandovogn fra 1940 være glimrende ledelsesintrumenter, mener Christian Fürstnow fra Cowi.
Læs mere her

Ansatte i kø med klager om mobning
I de godt halvandet år Arbejdstilsynets særlige indberetningssystem for mobning har fungeret, har man modtaget over 300 motiverede klager over virksomheder, der ignorerer ondsindet mobning.
Læs mere her

DB Schenker-prisen uddelt til bedste cand.merc. SCM-kandidatafhandling 2011

Onsdag den 9. november 2011 blev DB Schenker-prisen for bedste cand.merc. SCM-kandidat¬afhandling uddelt til Carsten Friis Dam og Petter Rodø. De vandt prisen for afhandlingen ?ECONOMICAL OPTIMAL LOT SIZE? med Michael Møller som vejleder. Prisen på 10.000 kr. uddeles af DB Schenker og blev overrakt af selskabets direktør i Danmark, Henrik Dam Larsen.

?DB Schenker arbejder dagligt med at søge stadig mere innovative supply chain-løsninger til gavn for vore kunder, hvorfor samarbejdet med CBS omkring kåringen af årets bedste hovedopgave på cand.merc.-studiet i Supply Chain Management umiddelbart ligger naturligt i forlængelse heraf. Vekselvirkningen mellem det teoretisk optimale og det praktiske mulige er ofte det, der skaber anvendelses¬orienteret nytænkning, og dermed de mest gangbare løsninger over tid. Vi har derfor helt givet en del at lære af hinanden,? siger Henrik Dam Larsen.

Den vindende opgave fik karakteren 12, i sig selv en indikation af det høje faglige niveau, som Carsten Friis Dam og Petter Rodø demonstrerer i opgaven.

Den prisvindende afhandling skal dog ikke alene være på et højt akademisk stade, den skal også give værdi til de mange mennesker, som i det daglige arbejder med logistik, planlægning, indkøb, produktion og produktudvikling i SCM-verdenen. Samtidig skal den være innovativ have en vis X-faktor, have et globalt sigte, være relevant også for virksomheder i vort kriseramte samfund samt fremstå på et top-professionelt niveau.

?Denne afhandling opfylder i høj grad disse kriterier. Der er tale om et utroligt veldokumenteret arbejde, som også er blevet gennemtestet i hverdagen hos en af Danmarks største producenter/ eksportører af medicinalprodukter. Carsten Friis Dam og Petter Rodø har i en meget nyskabende måde kombineret SCM-teori med praksis i virksomheder. De har udviklet en anvendelig taktisk afgørelsesmodel for at optimere sendingsstørrelser noget som DB Schenker dagligt arbejder med på de højt specialiserede anlæg i Tåstrup og Kolding? sagde Henrik Dam Larsen i hans tale til vinderne.

De øvrige tre nominerede afhandlinger til DB Schenker-prisen var:
- Katarzyna La Cour og Ewa Malgorzata Czapnik med afhandlingen ?Global Parts Supply Chain Pricing of Standard Components at Tetra Pak Technical Service?
- aute Berge med afhandlingen ?Mapping and identifying key characteristics of an agile supply chain Analysis in how commercial service providers can contribute to supply chain efficiency in humanitarian aid logistics?
- Ida Marie Habekost Sørensen med afhandlingen ?Knowledge management in collaborative new product development?

For mere information om opgaverne og konferenceindlæggene kan man kontakte DB Schenker, CBS eller SCOPTI Management Consulting A/S.

Prisen blev overrakt ifm. 3rd Copenhagen Supply Chain Management Summit at CBS 2011, i samarbejde med Partner Henrik Knak fra SCOPTI Management Consulting A/S, DB Schenker og professor Britta Gammelgaard, CBS.

På konferencen var der desuden indlæg ved Prof. Christian Wichmann Mathiessen (Københavns Universitet), Mitra Sigurdsson (Senior Director Global Supply Chain, Ferrosan A/S), Stig Christian Nielsen (Logistics & Planning Manager, Dyrup A/S) og Casper Algren (Demand Project Manager, Novozymes A/S).
Arrangementet sluttede for de ca. 160 deltagere med en DB Schenker-reception, hvor debatten fortsatte livligt og vinderne samt nominerede blev gratuleret yderligere.

Vinderfoto fås her: http://www.schenkeronline.dk/images/SCM-summit2011_vindere.jpg

Læs mere her

tags: København, direktør, Danmark, 2011, medicin, LO, Kolding, virksomhed, recept, Novozymes, Management, øl,

søndag den 13. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Sådan forhandler du løn med succes

Ansattes misbrug er en ledelsesopgave
Det er ikke længere tabubelagt, at lederen taler med en medarbejder, som har et misbrugsproblem.
Læs mere her

Sådan forhandler du løn med succes
Hav et par enkle fifs i baghovedet, når du skal sælge dig over for chefen. Vi afslører dem her.
Læs mere her

Styrk din karriere med en uddannelse i Kommunikation

MasterClass i Kommunikation

Evnen til at kommunikere, samarbejde, forstå konsekvensen af en bestemt adfærd og arbejde bevidst med de psykologiske virkemidler er mindst lige så afgørende som faglig kompetence. Med en uddannelse i kommunikation har du mange muligheder. MCC-Uddannelsen er merritgivende.

MasterClass i Kommunikation er baseret på e-learning, men kombineres med forelæsninger efter hvert gennemført modul samt en afsluttende eksamen. Uddannelsen kommer hele vejen rundt om kommunikation og kommunikationens virkemidler, kommunikationsværktøjer, psykologi og personlig udvikling.

Uddannelsens 6 moduler er på MBAniveau og indeholder flg.:

Modul 1: Virksomhedskommunikation fra A til Z

Herunder:
- Verbal og non-verbal kommunikation.
- Effektiv kommunikation på ledelsesniveau.
- Kommunikation i organisationer
- Impact leadership
- Interaktion og samarbejdsrelationer.
- Personvarianter, motivation og dialog.
- Mediation.
- Konfliktløsning
- De nye MUS-strategier.
- Appreciative inquiry
- De vanskelige samtaler
- Corporate Storytelling
- mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave
og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag
den 30.01.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Modul 2: Kommunikationens DNA

Herunder:
- Kommunikationens grundprincipper og DNA.
- Effektiv kommunikation på ledelsesniveau.
- Kommunikative problemstillinger.
- KOM-målsætninger.
- Situationsbestemt kommunikationsmetoder.
- Den effektfulde kommunikationsmodel.
- Kommunikationsplanlægning.
- Faglig formidling i organisationer.
- Kommunikation i verdensklasse.
- Politisk kommunikation.
- Samarbejdskommunikation.
- Forandringskommunikation.
- mv.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 29.03.12, kl.9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Modul 3: Kommunikationsstrategi

På modulet får du overblik over kommunikationens begreber og metoder. Du lærer, hvordan den rigtige kommunikations- strategi sikrer et personligt som et fælles effektivt beredskab.

Modulet omfatter inspiration om global kommunikation, herunder engelsk som koncernsprog, kulturforståelse og globale kunderelationer.

Ca. 120 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 30.05.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Modul 4: Kommunikation på tryk

Udnytter din virksomhed netsproget optimalt? Som deltager lærer du at skrive til dine læsere online. Modulet sætter fokus på, hvordan du arbejder bevidst med at udvikle netsproget, og du lærer hvilke regler, der gælder, bla. når du skriver vigtige tekster til skærmlæsning. Du får opdateret det gode sprog, så du undgår at spænde ben for dine læsere også i breve, artikler, mails eller pjecer. Efter modulet kan du forbedre og udvikle dele af din virksomheds kommunikation på website, intranet eller tryk.

- Struktur af stoffet
- Billedrigt sprog på forskellige niveauer
- Storytelling som en del af din præsentation
- Krop og stemme der støtter dit budskab
- Klart, præcist og enkelt budskab
- Argumentation og modargumentation
- Visuelle virkemidler der støtter budskabet
- Overbevis journalisten, kollegaen eller chefen
- mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 31.08.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Modul 5: Effektiv kommunikation

Herunder

- De sociale processer.
- Aktiv lytning, kropssprog, interaktion og psykologi.
- Klarhed i planlægning og strategi.
- Motivationsledelse.
- Inspiration til forandringsledelse.
- Personalekommunikation.
- HRM, lederudvikling og synlighed.
- Målrettet mødestyring og feedback
- Klap-teorien
- Personvarianter
- Drejebogs-teorien
- Spejlings-teknikken
- Personlig kontrakt.
- Positiv psykologi
- mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 30.10.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Modul 6: Personlig kommunikation

Bliv bedre til at håndtere, styre og påvirke din kommunikation

- Sprogbrug, effektivitets- og høflighedsstrategier.
- Mennesket som socialt flokdyr vi har brug for hinanden.
- Krop, stemme og gennemslagskraft.
- Opmærksomhed på egen sprogbrug.
- Følelser og behov i kommunikationen.
- Kommunikationsstil, selvværd og selvtillid.
- Angst og usikkerhed som forhindring og som drivkraft.
- Ligeværdighed i dialogen.
- Rettigheder og fastholdelse af dem.
- Læringsplan for udviklingspunkter i din kommunikation.
- Valg af sparringspartner/gruppe.
- Ramme for træningsgruppens arbejde.
- Mv.

Ca. 100 siders læsning med e-learning-case, online-opgave og online-tilbagemelding med evaluering. Valgfri kursusdag den 29.11.12, kl. 9.00-16.00 på Radisson Royal i København.

Læs mere om uddannelsen på vores www.probana.com

Læs mere her

tags: København, uddannelse, virksomhed, kemi, journalist, non-verbal kommunikation, motivation, sprog, psykologi, kommunikation, strategi, organisation, DNA, øl,

lørdag den 12. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om MBA-uddannelse giver Ingeniører højere løn

Det kan være godt at vælge forkert
Niels Brock-rektor Michael Cholewa-Madsen er glad for tværfaglighed og glæder sig over, at det nu bliver nemmere at skifte studieretning. Selv troede han, at han skulle være slagter.
Læs mere her

Slut med billig pc gennem arbejdet
Pc'er er på vej ud af de populære bruttolønpakker, når multimedieskatten bliver erstattet af en ny skat på fri telefon.
Læs mere her

Mange håndværkere læser videre
Tømrere og sosu-assistenter vil tilbage på skolebænken. På fire år er antallet næsten fordoblet. Det er en god udvikling, mener forsker.
Læs mere her

MBA-uddannelse giver Ingeniører højere løn
Børsen: En MBA-uddannelse påvirker både din titel og din løn, viser en undersøgelse.
Læs mere her

AMU-kulegravningen er gennemført

Børne- og undervisningsministeren offentliggører nu rapporten fra AMU-kulegravning og sender den i høring blandt interessenterne på voksen- og efteruddannelsesområdet.

På baggrund af et stigende antal sager om misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU-systemet iværksatte tidligere undervisningsminister Troels Lund Poulsen en kulegravning af systemet.

Tolerer ikke svindel
Børne- og undervisningsminister Christine Antorini offentliggører nu rapporten fra kulegravningen.

?Rapporten fra AMU-kulegravningen peger på en række problemer med misbrug af AMU-systemet. Svindel og misbrug med AMU er uacceptabelt, og jeg vil slå hårdt ned på de konkrete tilfælde. Vi har allerede taget initiativer for at imødegå misbrug for eksempel skærpet tilsyn og skærpet sanktionspraksis. Det er initiativer, der er afgørende for at bevare og styrke vores unikke voksen- og efteruddannelsessystem. Jeg har bedt interessenterne om kommentarer til rapportens indhold. Herefter vil jeg tage stilling til, om der er behov for yderligere initiativer for at forhindre misbrug,? siger Christine Antorini.

Overrepræsentation af private aktører
Ifølge rapportens gennemgang af konkrete tilsynssager er der særlige problemområder, hvor der er en forhøjet risiko for misbrug og utilsigtet anvendelse af AMU.

Der er en overvægt af tilsynssager med private aktører, og sager der vedrører de tværfaglige organisatoriske fag inden for det såkaldte fælleskatalog. Herudover er der sager, som involverer særlige tilrettelæggelsesformer, herunder virksomhedsforlagt undervisning og sager, der vedrører udenlandske kursister.

Rapportens konklusioner peger herudover blandt andet på, at gunstige økonomiske incitamenter og de store frihedsgrader for lokal tilrettelæggelse og udlicitering medvirker til en forhøjet risiko for misbrug og uhensigtsmæssig anvendelse af AMU.

Læs mere her

tags: økonomi, uddannelse, virksomhed, undervisningsminister, efteruddannelse, undervisning, øl,

fredag den 11. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Rambølls topchef udnævnt til rådgiverbranchen europamester

MBA-uddannelse giver Ingeniører får højere løn
Børsen En MBA-uddannelse påvirker både din titel og din løn, viser en undersøgelse
Læs mere her

IDA: Det er en fejl at aflyse ingeniørmanglen
Ingeniørforeningen går i rette med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der peger på, at fremtidens mangelvare på arbejdsmarkedet bliver de faglærte og folk med korte og mellemlange uddannelser.
Læs mere her

Fyringer i IDA blev til frivillig fratræden
Den annoncerede fyringsrunde blandt IDAs administrative medarbejdere endte med 12 frivillige fratrædelser.
Læs mere her

Rambølls topchef udnævnt til rådgiverbranchens europamester
Flemming Bligaard Pedersen er kåret til årets europæiske topchef af den britiske brancheforening for rådgivende ingeniører.
Læs mere her

Rambølls topchef udnævnt til rådgiverbranchen europamester
Flemming Bligaard Pedersen er kåret til årets europæiske topchef af den britiske brancheforening for rådgivende ingeniører.
Læs mere her

Prisloft rammer skævt

En ny rapport dokumenterer en stor skævhed i, hvordan prisloft på uddannelse rammer ledige. Metal kræver loftet fjernet for AMU-kurser.

Et prisloft på såkaldt selvvalgt uddannelse for ledige fastholder ledige i arbejdsløshed. Loftet betyder nemlig, at de ledige ikke får de kurser, som kan kvalificere dem til jobåbninger. Der er dog stor forskel på, hvor hårdt prisloftet rammer forskellige grupper. Det dokumenterer en ny rapport, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen.

- Vi har siden den forrige regering indførte prisloftet sagt, at det her rammer de forkerte, og at det rammer utrolig hårdt. Det fastholder simpelthen ledige i arbejdsløshed, forklarer Torben Poulsen, der er leder af Metals A-kasse.

Ifølge rapporten er det netop gruppen af ledige fra Metal, 3F, NNF og byggefagene, der har størst glæde af selvvalgt uddannelse. Disse grupper mærker ifølge rapporten en ?opkvalificeringseffekt?, mens det for andre a-kasse-grupper, primært akademikere, funktionærer og folk med mellemlange uddannelser, ikke sker.

- Det er klart og tydeligt for enhver, at det var en fejl at indføre et rigidt prisloft på 3.500 kr. om ugen. Der er stor forskel på, hvilke kurser en akademiker har behov for, og hvilke kurser en smed eller IT-supporter har brug for. Det koster nu engang mere at tage specielle svejsekurser eller få vigtige IT-certifikater, påpeger Torben Poulsen.

Han undrer sig over, at der skulle gå så længe, før realiteterne ved prisloftet kom frem:

- Prisloftet har ramt ledige med størst gavn af selvvalgt uddannelse hårdest det er metalarbejdere, ufaglærte og NNF?ere. Omvendt har det øget brugen blandt ledige med mindst gavn af selvvalgt uddannelse det er akademikerne. Det er altså ikke god beskæftigelsespolitik, fastslår han.

Han opfordrer regeringen til at tage spørgsmålet op i de aktuelle forhandlinger om finansloven:

- Vi har påpeget flere gange, at det ville være oplagt at friholde AMU-kurserne for prisloftet. Det vil betyde, at flere ledige hurtigere vil komme tilbage i beskæftigelse og samtidig at virksomhederne vil få medarbejdere, der har de fornødne kompetencer, siger Torben Poulsen.

Læs mere her

tags: arbejdsløshed, politi, uddannelse, 3F, regeringen, virksomhed, arbejdsløs, regering, A-kasse, Rambøll, beskæftigelse, opkvalificering, øl,

torsdag den 10. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Virksomheder vil udstationere flere ansatte

AE-Rådet: Brug for flere med kort og mellemlang uddannelse
Danmark kommer til at mangle uddannet arbejdskraft. Men det er ikke blandt de højest uddannede som ingeniører og læger, at manglen bliver størst i de kommende år.
Læs mere her

TV: Grundfos-arvings hemmeligheder afsløret
Intriger og presset økonomi. Forfatter løfter sløret for Niels Due Jensens hemmeligheder.
Læs mere her

Opgaven skal løses før jobbet er dit
Jobsamtaler bliver stadig mere avancerede. Stadig flere ledere, jurister og ingeniører bliver sat til at løse konkrete arbejdsopgaver for de virksomheder, de søger job hos, før de kan få jobbet.
Læs mere her

Vestas-fyringer giver prikkerunder i Danmark
Vindmølleproducenten varsler fyringer i hele koncernen også blandt de 6.000 danske medarbejdere
Læs mere her

Vestas varsler fyringer til næste år
DR.DK: Vestas vil omstrukturere organisationen for at spare på de faste omkostninger. Det kommer til at betyde fyringer i 2012.
Læs mere her

Ser kollegerne skævt til kronprinsessen?
UGENS DILEMMA: Du overvejer at gøre en dygtig, men uerfaren ansat til souschef. Men kollegerne er modvillige. Hvad gør du?
Læs mere her

Gør op med skjulte fridage
Camouflerer en ansat en fridag som hjemmearbejde, skal lederen med det samme irettesætte den ansatte.
Læs mere her

Virksomheder vil udstationere flere ansatte
Selv om udstationeringer er dyre, venter de multinationale virksomheder i Danmark at udstationere endnu flere ansatte i de kommende år på grund af vækst. I forvejen udstationerer de danske virksomheder flere end andre.
Læs mere her

Nyt kursus: Medarbejderne redder virksomheden

I mange virksomheder kniber det med samarbejdet, servicen og salget. Heldigvis råder virksomhederne over adskillige kreative medarbejdere, der er fulde af forslag til løsninger. Så skal alle disse forslag blot indsamles på en effektiv måde.

Det er bare en leg
På det nye kursus leger vi, at samtlige medarbejdere er blevet fritstillet. Bare rolig, de er alle genansat, når kurset slutter. Undervejs i legen skal alle genansøge om deres eget job.

Jobansøgning i farver
I jobansøgningen kan ansøgeren skrive ideer til sig selv - en rød ide (noget jeg vil stoppe med), en gul ide (noget jeg vil starte med) og en grøn ide (noget jeg vil fortsætte med).
Jobansøgeren kan også skrive ideer til organisationen - en rød ide (noget organisationen bør stoppe med), en gul ide (noget organisationen bør starte med) og en grøn ide (noget organisationen bør fortsætte med).

Virkelyst og ideer
Kurset understreger, at virksomheden rummer virkelyst, kreativitet og engagement nok til at udvikle hele virksomheden.

Den overordnede overskrift kommer I med
Når I ønsker at skabe dette engagement, skal det ske under en inviterende overskrift. Det kan handle om samarbejdet, servicen, salget, lederstilen, kulturen, værdierne - lige præcis det I ønsker skal tages under behandling.

Læs mere her

tags: virksomhed, kreativ, organisation, jobansøgning,

onsdag den 9. november 2011

Dagens nyheder - Læs bla. om Riskær tiltalt for ulovligt arbejde

Ledere sorterer tykke ansøgere fra
Udbredt diskrimination mod personer med lidt for mange kilo på kroppen.
Læs mere her

Højtuddannede udlændinge taber lønkamp
Indvandring. Dobbelt så mange højtuddannede udlændinge uden for EU har fået arbejde i Danmark. Fagforeningerne appellerer nu til regeringen om ikke at lempe reglerne for opholdstilladelse.
Læs mere her

Riskær tiltalt for ulovligt arbejde
Finansmanden Klaus Riskær er trods fængselsophold blevet tiltalt i to ny sager om ulovligt arbejde.
Læs mere her

Udenlandske studerende: søg senest 12. august!

Udlændingeservice opfordrer udenlandske studerende fra ikke-EU lande til at ansøge om opholdstilladelse, så snart de har fået besked om optagelse på en uddannelsesinstitution og senest 12. august.

Udlændingeservice gør sit bedste for at behandle udenlandske studerendes ansøgninger, så de studerende kan have opholdstilladelsen på plads til studiestart den første uge af september.

Det forudsætter dog, at de studerende indgiver deres ansøgning om opholdstilladelse så snart, de har fået besked om, at de er optaget. Ellers vil det ikke være muligt for Udlændingeservice at udstede opholdstilladelser i tide.

En særlig udfordring er de udenlandske studerende på videregående uddannelser under Danske Universiteter, der først har fået besked om optagelse fra Den Koordinerede Tilmelding ved udgangen af juli. Det sene tidspunkt betyder, at Udlændingeservice skal klare sagsbehandlingen langt hurtigere end normalt.

Kontorchef i Studiekontoret i Udlændingeservice Henriette Skouenborg siger:

- Vi behandler normalt denne type ansøgninger inden for 60 dage, men vi har som i tidligere år en særlig sagsbehandlings-garanti for studerende ved videregående uddannelser under Danske Universiteter. Hvis de har ansøgt om opholdstilladelse inden den 12. august og har sendt de relevante dokumenter med, så garanterer vi, at alle, der er berettiget til det, får en opholdstilladelse til studiestart den første uge af september.

For at gøre ansøgningsprocessen så smidig som mulig anbefaler Udlændingeservice desuden de studerende at besøge hjemmesiden for den ambassade eller det konsulat, den enkelte studerende skal indgive ansøgning hos. Her kan man finde repræsentationens kontaktdetaljer og anden nyttig information om fx eventuelle gebyrer. Oplysninger om de enkelte repræsentationers hjemmesider kan findes via Udenrigsministeriets hjemmeside.

I 2010 gav Udlændingeservice opholdstilladelse til 3.521 udenlandske studerende ved en videregående uddannelse under Danske Universiteter.

Du kan finde mere information om, hvordan man ansøger samt finde den rigtige ansøgningsblanket her : http://bit.ly/pPt4Kx

Læs mere her

tags: 2010, Udenrigsminister, uddannelse, EU, ambassade, opholdstilladelse, studerende, uddannelsesinstitution, videregående uddannelse,